Promocja kultury Pogranicza

PROMOCJA KULTURY POGRANICZA - to tytuł zadania realizowanego w programie ETNO MAŁOPOLSKA.

W ramach programu ETNO MAŁOPOLSKA organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. 
"Poprzez konkurs „Etno Małopolska” chcemy wspierać inicjatywy, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski. Środki finansowe ułatwią organizacjom pozarządowym z regionu realizację przedsięwzięć, które ukazują tradycję i piękno lokalnej kultury ludowej." - mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.
Nasze Stowarzyszenie w konkursie ETNO MAŁOPOLSKA uzyskało dotację w wysokości 12.000 zł! Cała suma została wykorzystana na uszycie strojów i zakup brakujących elementów stojów dla zespołów z Tylicza: Zespołu Regionalnego POGRANICZE oraz Dziecięcego Zespołu Regionalnego MAŁE POGRANICZE. 
Zespoły Pogranicze i Małe Pogranicze działają na obszarze przygranicznym (granica polsko-słowacka), ale przede wszystkim na styku kultu: łemkowskiej, lachowskiej i góralskiej (w tym słowackiej). W 2016 r. zespół został wysoko oceniony przez komisje w składzie: etnomuzykolog, choreograf, etnograf, co dało to możliwość zgłaszanie programu na różne festiwale i występy oraz konkursy. Obecnie zespół jest laureatem m.in. organizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ Druzbacki - Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych, gdzie zdobył wiele nagród i wyróżnień, a także zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zespół Małe Pogranicze działa od 2014 r. Na próby uczęszczają dzieci w wieku 5 - 12 lat z okolicznych miejscowości: Tylicza, Muszynki, Mochnaczki Wyżnej i Mochnaczki Niżnej. Na zajęciach dzieci rozwijają wiedzę o kulturze i tradycjach swojego regionu, uczą się tańca i śpiewu ludowego oraz gry na instrumentach. Podstawowym założeniem programowym zespołów jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych dla regionu pogranicza.
W ramach realizacji zadania zespoły wystąpią w Krynicy-Zdroju prezentując swój świąteczny repertuar.

koncert pogranicze (1)

Nasi partnerzy