Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Animatorzy Kultury powstało w 2020 roku z inicjatywy lokalnych animatorów kultury, którzy:

  • dotychczas działali nieformalnie prowadząc liczne warsztaty i projekty z edukacji kulturalnej oraz twórcze dla dzieci, młodzieży i seniorów;
  • przeszli cykl warsztatów w ramach programów Synapsy i Bardzo Młoda Kultura w Małopolskim Instytucie Kultury oraz w Narodowym Centrum Kultury;
  • prowadzili stowarzyszenie promujące Sądecczyznę;
  • pracują w domach i ośrodkach kultury przy organizacji imprez plenerowych, festiwali i imprez masowych.


Członkowie Stowarzyszenia pracowali przy organizacji takich wydarzeń jak: Festiwal im. Jana Kiepury, Festiwal Sądeckie Źródła Kultury, Festiwal Biegowy, Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju itp. Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w projekty mają doświadczenie w realizacji i rozliczeniach programów dotacyjnych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Muzyka), Narodowego Centrum Kultury (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne), Małopolskiego Instytutu Kultury (Synapsy), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Mecenat Małopolski, Małe Granty) oraz Powiatu Nowosądeckiego (Kocham Sądeckie).

W naszych działaniach kładziemy nacisk na projekty na rzecz lokalnej społeczności, jej aktywizacji i współpracę z lokalnymi animatorami oraz liderami. Realizując zadania pozyskujemy informacje zwrotne dotyczące potrzeb mieszkańców gminy Krynica-Zdrój i pomysłów na działania na rzecz lokalnej społeczności. Nasze inicjatywy są wynikiem poprzednich projektów na rzecz krynickiego społeczeństwa. Pragniemy nadal poznawać potrzeby mieszkańców Krynicy i realizować zadania będące odpowiedzią na ich wnioski i potrzeby. W ramach naszych działań chcemy zbudować społeczeństwo zintegrowane ze sobą, oparte na wartościach i tradycjach lokalnej kultury, angażować liderów do podejmowania współpracy z nowymi grupami osób.

Nasi partnerzy