Future Folk

W ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"
nasze Stowarzyszenie realizuje zadanie "KRYNICA DLA UKRAINY"

5 maja zapraszamy dużych i małych, niezależnie od pochodzenia i narodowości na integracyjne zabawy i animacje
z wykorzystaniem elementów tradycyjnych ukraińskich zabaw i tańców! Animacje uświetni premierowy występ zespołu dziecięcego, który powstał w Krynicy-Zdroju jako owoc integracji dzieci z Polski i Ukrainy: PLANETA KIDS. Gwiazdą wieczoru będzie zespół FUTURE FOLK!

 

majówka 2023

Nasi partnerzy